قیمت بلیط اتوبوس شبستر تهران

رویال سفر ایرانیان(چالاکی)

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:55

اتوکار: VIP 2+1
(چالاکی)مانیتوردار باپک بهداشتی دارای ایزو9001کیفیت وایزو39001مدیریت ازآلمان

25 صندلی خالی

1,430,000 ریال

سیروسفر

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,430,000 ریال

رویال سفر ایرانیان(چالاکی)

شبستر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
(چالاکی)مانیتوردار باپک بهداشتی دارای ایزو9001کیفیت وایزو39001مدیریت ازآلمان

9 صندلی خالی

1,430,000 ریال

سؤالات متداول شبستر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شبستر تهران

      تاریخ حرکت