قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, تهران

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

22 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار ۰۰
ترمینال/تعاونی17

8 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 19:30

اتوکار: مان.وی.ای.پی مانیتوردار./.
ترمینال/تعاونی17

7 صندلی خالی

1,500,000 ریال

سؤالات متداول شهر بابک تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شهر بابک تهران

      تاریخ حرکت