قیمت بلیط اتوبوس شهر بابک تهران

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, تهران

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

18 صندلی خالی

1,700,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

شنبه

1400/07/24 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار ۰۰
ترمینال/تعاونی17

7 صندلی خالی

1,700,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

شنبه

1400/07/24 ساعت 19:30

اتوکار: مان.وی.ای.پی مانیتوردار./.
ترمینال/تعاونی17

13 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت