قیمت بلیط اتوبوس شهررضا قم

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان مانیتورشخصی
5درصد تخفیف اینترنتی

2 صندلی خالی

940,000 ریال

893,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

شنبه

1400/07/24 ساعت 22:45

اتوکار: درسا مانیتور شخصی

4 صندلی خالی

940,000 ریال

893,000 ریال

      تاریخ حرکت