قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال شهررضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان مانیتورشخصی
5درصد تخفیف اینترنتی

3 صندلی خالی

720,000 ریال

684,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

0 صندلی خالی

720,000 ریال

684,000 ریال

سؤالات متداول شهررضا قم

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شهررضا قم

      تاریخ حرکت