قیمت بلیط اتوبوس شهرکرد تهران

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:00

اتوکار: مارال وی ای پی
undefined

21 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت عدل شهرکرد - تعاونی 7

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, قم

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:00

اتوکار: SCANIA MARAL VIP
undefined

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت عدل شهرکرد - تعاونی 7

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:00

اتوکار: SCANIA MARAL VIP
undefined

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت