قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نایین و تخفیف در ترمینال شهرکرد

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

33 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

36 صندلی خالی

400,000 ریال

سؤالات متداول شهرکرد نایین

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شهرکرد نایین

      تاریخ حرکت