قیمت بلیط اتوبوس شهرکرد نایین

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

37 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

شنبه

1400/07/24 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

39 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

شنبه

1400/07/24 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا مارال ویژه(۴۴نفره)
سکوی گیتی پیما

0 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت