قیمت بلیط اتوبوس شهرکرد نایین

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

39 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 22:15

اتوکار: کـلاسـیـک ویژه(۴۴نفره)هــمـسـفـر
برگشت از همسفرچابکسواران یزد03537236660

40 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهرکرد

شهرکرد -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا مارال ویژه(۴۴نفره)۲+۲
شرکت مسافربری گیتی پیما شهرکرد سفر خوشی رابرای شما ارزومند است سالن شماره7 تلفن رزرو 03832270013

39 صندلی خالی

500,000 ریال

سؤالات متداول شهرکرد نایین

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شهرکرد نایین

      تاریخ حرکت