قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, تهران

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

13 صندلی خالی

1,490,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار ۰۰
ترمینال/تعاونی17

12 صندلی خالی

1,490,000 ریال

1,341,000 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 19:30

اتوکار: مان.وی.ای.پی مانیتوردار./.
ترمینال/تعاونی17

11 صندلی خالی

1,490,000 ریال

1,341,000 ریال

      تاریخ حرکت