قیمت بلیط اتوبوس شهر بابک تهران

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, تهران

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

15 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 18:30

اتوکار: مان وی ای پی مانیتوردار. /.
ترمینال/تعاونی17

13 صندلی خالی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال
شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی مانیتوردار//
ترمینال/تعاونی17

12 صندلی خالی

1,600,000 ریال

1,440,000 ریال

      تاریخ حرکت