قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شهر بابک

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

استان قم, کاشان, تهران

شنبه

1400/03/29 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی
ترمینال/تعاونی17

4 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/03/29 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی مانیتوردار//

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1400/03/29 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی مانیتوردار//

1 صندلی خالی

1,400,000 ریال

سؤالات متداول شهر بابک تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شهر بابک تهران

      تاریخ حرکت