قیمت بلیط اتوبوس شوشتر شهرکرد

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), الیگودرز, ازنا

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

35 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), الیگودرز, ازنا

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

40 صندلی خالی

870,000 ریال

سؤالات متداول شوشتر شهرکرد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شوشتر شهرکرد

      تاریخ حرکت