قیمت بلیط اتوبوس شوشتر قم

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> تهران

شهرهای بین راهی

اراک, قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا VIP۲+۱ مانیتوردار
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

6 صندلی خالی

1,650,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> تهران

شهرهای بین راهی

اراک, قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو ب۹ VIPمانیتوردار اختصاصی
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

7 صندلی خالی

1,650,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> کرج

شهرهای بین راهی

اراک, تهران, قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو بی۹ VIP۲+۱مجهز به شارژر
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

7 صندلی خالی

1,650,000 ریال

      تاریخ حرکت