قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

7 صندلی خالی

2,420,000 ریال

سؤالات متداول شیراز ارومیه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز ارومیه

      تاریخ حرکت