قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> نجف آباد (اصفهان)

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شوهمراه بامانیتورشخصی
مانیتوردار صندلی تخت شو 17 نفره جدید (فاصله گذاری شده) صندلی جفت فقط خانواده شارژراختصاصی پذیرایی ویژه

8 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال مانیتوردار
مانیتوردار صندلی تخت شو 17 نفره جدید (فاصله گذاری شده) صندلی جفت فقط خانواده شارژراختصاصی پذیرایی ویژه

2 صندلی خالی

780,000 ریال

      تاریخ حرکت