قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 13:00

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره

17 صندلی خالی

1,670,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 3 / تلفن تماس:09301140404

18 صندلی خالی

1,180,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
جایگاه شماره 15

17 صندلی خالی

1,670,000 ریال

سؤالات متداول شیراز ایرانشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز ایرانشهر

      تاریخ حرکت