قیمت بلیط اتوبوس شیراز بندرعباس

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:30

اتوکار: (VIP) درسا (جدید) ۲۰۲۱ کلاس تخت شوبا مانیتوراختصاصی تشریفاتی و شارژر اختصاصی وپذیرایی ویژه Dorsa High Class * بین المللی گیتی پیماایران۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰
رفاه -ایمنی -اسایش امور مشترکین 07137340566

21 صندلی خالی

1,250,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 17:00

اتوکار: (B9 (VIP کلاس تخت شو
جایگاه شماره 15

22 صندلی خالی

1,250,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> میناب

شهرهای بین راهی

بندرعباس

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

30 صندلی خالی

690,000 ریال

      تاریخ حرکت