قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرعباس و تخفیف در ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس بندرازمسیر داراب فسا /

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس 2019vipدرسامانیتوردارشارژاختصاصی اینترنت رایگان
VIP17نفره جدیدفاصله گذاری شده مانیتورداربا شارژراختصاصی

13 صندلی خالی

960,000 ریال

سير و سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه(5.6.7)تلفن37305926 -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:30

اتوکار: ولووVIPتختشورويال کلاس شارژراختصاصي پذيرايي ويژه
(رزرو بليط07137309512)

0 صندلی خالی

960,000 ریال

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شوباپذیرایی ویژه
مسیر لار -- هر پنج سفر یک سفر رایگان

15 صندلی خالی

960,000 ریال

سؤالات متداول شیراز بندرعباس

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز بندرعباس

      تاریخ حرکت