قیمت بلیط اتوبوس شیراز بندرلنگه

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

بستک

شنبه

1400/07/24 ساعت 18:00

اتوکار: VIPتک صندلی تخت شو
جایگاه 11

19 صندلی خالی

1,490,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

40 صندلی خالی

625,000 ریال

رويال سفر

پايانه کار انديش جايگاه34 -> بندر لنگه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 18:30

اتوکار:

10 صندلی خالی

1,480,000 ریال

      تاریخ حرکت