قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شیراز

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شوvip
وی ای پی تخت شو اسکانیا مارال درجه یک دارای صندلی شازر دار اختصاصی تماس 09175914308 هر 5 بلیط یک بلیط رایگان جایگاه 27

12 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شوvip
وی ای پی تخت شو اسکانیا مارال دارای صندلی شازر دار اختصاصی تماس 09175914308 هر 5بلیط یک بلیط رایگان جایگاه 27

22 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> سارئ

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال باشارژاختصاصی
Vip صندلی تخت شو 17 نفره جدید (فاصله گذاری شده) صندلی جفت فقط خانواده شارژراختصاصی پذیرایی ویژه

15 صندلی خالی

1,500,000 ریال

سؤالات متداول شیراز تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز تهران

      تاریخ حرکت