قیمت بلیط اتوبوس شیراز خرمشهر

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان, ماهشهر

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوسvip اسکانیا مارال تخت شوشاژردار
((((جایگاه 20))))

1 صندلی خالی

1,580,000 ریال

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس بی44/9نفره

16 صندلی خالی

850,000 ریال

سؤالات متداول شیراز خرمشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز خرمشهر

      تاریخ حرکت