قیمت بلیط اتوبوس شیراز شهررضا

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, آباده, شهرضا

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 06:45

اتوکار: (Vip ) تخت شو اسکانیا مارال جدید پذیرایی ویژه هر پنج سفربلیط اینترنتی یک سفر هدیه رایگان همسفر
هرپنچ سفریک سفرهدیه رایگان باما(همسفر)شود.محل سوار شدن .پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26.

15 صندلی خالی

880,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

شهرضا

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:15

اتوکار: VIP مارال، مدل۱۴۰۰ مانیتوردار-- هر ۵سفر یک سفر رایگان-- (اهداء کارت هدیه به قید قرعه مختص بلیط داران اینترنتی)

18 صندلی خالی

880,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:00

اتوکار: VIP مان مانیتوردار-- هر ۵سفر یک سفر رایگان-- (اهداء کارت هدیه به قید قرعه مختص بلیط داران اینترنتی)

21 صندلی خالی

880,000 ریال

      تاریخ حرکت