قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس عسلویه و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

11 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:00

اتوکار: VIPتک صندلی تخت شو
جایگاه 11

7 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

11 صندلی خالی

700,000 ریال

سؤالات متداول شیراز عسلویه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز عسلویه

      تاریخ حرکت