قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس عسلویه و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

شنبه

1400/01/28 ساعت 20:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

4 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

شنبه

1400/01/28 ساعت 21:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

7 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1400/01/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ با تغذیه و خدمات ویژه

6 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت