قیمت بلیط اتوبوس شیراز عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

8 صندلی خالی

910,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:30

اتوکار: VIP تک صندلی تخت شو
جایگاه 11

17 صندلی خالی

910,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 14:30

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

19 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت