قیمت بلیط اتوبوس شیراز فولادشهر

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> نجف آباد (اصفهان)

شهرهای بین راهی

فولادشهر

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شوهمراه بامانیتورشخصی
مانیتوردار صندلی تخت شو 17 نفره جدید (فاصله گذاری شده) صندلی جفت فقط خانواده شارژراختصاصی پذیرایی ویژه

11 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 35-36 -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

فولادشهر

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 23:15

اتوکار: Vipمانيتورداررويال کلاس تخت شوباپذيرايي ويژه وشارژ

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت