قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس لامرد و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 08:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ با تغذیه و خدمات ویژه

10 صندلی خالی

990,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 11:00

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوVOLVO High Class*****بین المللی گیتی پیما ایران(امورمشتریان۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰)
رفاه -ایمنی -اسایش امور مشترکین 07137340566

17 صندلی خالی

990,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

خنج

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۰ صندلی

11 صندلی خالی

887,500 ریال

سؤالات متداول شیراز لامرد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز لامرد

      تاریخ حرکت