قیمت بلیط اتوبوس شیراز میبد

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میبد

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: (Vip )تخت شو جدید
محل سوار شدن جایگاه 25و26

16 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت