قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس پایانه کاوه اصفهان و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان صفه کاوه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, آباده

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 05:15

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15 / تلفن تماس:09301140404

14 صندلی خالی

1,010,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان صفه کاوه

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان صفه

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 05:15

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15 / تلفن تماس:09301140404

14 صندلی خالی

1,010,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 05:30

اتوکار: مارال تخت شو مانیتوردار
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

14 صندلی خالی

1,010,000 ریال

سؤالات متداول شیراز پایانه کاوه اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز پایانه کاوه اصفهان

      تاریخ حرکت