قیمت بلیط اتوبوس شیراز چابهار

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> چابهار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:00

اتوکار: VIP مارال کلاس تخت شو
جایگاه 9

13 صندلی خالی

1,950,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> چابهار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارل صندلی تخت شوهمراه باپذیرایی

11 صندلی خالی

1,960,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> چابهار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:30

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15/ تلفن تماس:09301140404

8 صندلی خالی

1,960,000 ریال

سؤالات متداول شیراز چابهار

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز چابهار

      تاریخ حرکت