قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس چابهار و تخفیف در ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> چابهار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارل صندلی تخت شوهمراه باپذیرایی
تعطیل می باشد**

15 صندلی خالی

1,500,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> چابهار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:30

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

3 صندلی خالی

1,500,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> چابهار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
تعطیل می باشد**

17 صندلی خالی

1,500,000 ریال

سؤالات متداول شیراز چابهار

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز چابهار

      تاریخ حرکت