قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

10 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران غرب(آزادی), اصفهان.کاوه و صفه

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 17:00

اتوکار: (Vip ) تخت شو ۲۰ نفره جدید سه محور فاصله گذاری شده ۲۹نفره هر پنچ سفر بلیط اینترنتی یک سفر هدیه رایگان

14 صندلی خالی

2,000,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرج .هرپنج سفریک سفر هدیه رایگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس Vipمانیتوردار شخصی تخت شوشارژراختصاصی اینترنت
مانیتوردار صندلی تخت شو 17 نفره جدید (فاصله گذاری شده) صندلی جفت فقط خانواده شارژراختصاصی پذیرایی ویژه اینترنت

15 صندلی خالی

2,000,000 ریال

سؤالات متداول شیراز کرج

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز کرج

      تاریخ حرکت