قیمت بلیط اتوبوس شیراز کرج

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:00

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

12 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران غرب(آزادی), اصفهان.کاوه و صفه

شنبه

1400/07/03 ساعت 17:00

اتوکار: (Vip ) تخت شو جدید سه محور با شارژر اختصاصی هر پنچ سفر یک سفر رایگان
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان.با ما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

10 صندلی خالی

2,000,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرج .هرپنج سفریک سفر هدیه رایگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس Vipمانیتوردار شخصی تخت شوشارژراختصاصی اینترنت
مانیتوردار صندلی تخت شو 17 نفره جدید (فاصله گذاری شده) صندلی جفت فقط خانواده شارژراختصاصی پذیرایی ویژه اینترنت

19 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت