قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کنگان و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

11 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

جم

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 13:00

اتوکار: تمام تخت شو با مانیتوراختصاصی وای فای رایگان و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

10 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

14 صندلی خالی

700,000 ریال

سؤالات متداول شیراز کنگان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیراز کنگان

      تاریخ حرکت