قیمت بلیط اتوبوس شیروان تهران

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان, تهران

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی(شارژر اختصاصی)
مسافربری عمرانی 9151843161

7 صندلی خالی

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال
شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارشارژراختصاصی
شرکت مسافربری زارع مقدم

12 صندلی خالی

1,700,000 ریال

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo B9R 2+2

25 صندلی خالی

930,000 ریال

      تاریخ حرکت