قیمت بلیط اتوبوس شیروان تهران

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان, تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی(شارژر اختصاصی)
مسافربری عمرانی

13 صندلی خالی

1,700,000 ریال

1,445,000 ریال
شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:30

اتوکار: تخت شو مارال شارژر اختصاصی
مسافر بری زارع مقدم

10 صندلی خالی

1,700,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:30

اتوکار: تخت شو مارال شارژر اختصاصی
مسافر بری زارع مقدم

10 صندلی خالی

1,700,000 ریال

سؤالات متداول شیروان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شیروان تهران

      تاریخ حرکت