قیمت بلیط اتوبوس طبس تهران

شماره 12 گیتی نورد طبس

طبس -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا VIP مجهز به شارژراختصاصی
مجهز به شارژر اختصاصي

25 صندلی خالی

2,030,000 ریال

1,827,000 ریال
شرکت آرادسیرامید طبس نماینده آریا سفرآسیا

طبس -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا VIP

19 صندلی خالی

2,030,000 ریال

1,827,000 ریال

سؤالات متداول طبس تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس طبس تهران

      تاریخ حرکت