قیمت بلیط اتوبوس عسلویه تهران

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

9 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

5 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:15

اتوکار: classicus 2+1
09170770917

7 صندلی خالی

2,500,000 ریال

سؤالات متداول عسلویه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس عسلویه تهران

      تاریخ حرکت