قیمت بلیط اتوبوس عسلویه تهران

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

19 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

4 صندلی خالی

2,500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:15

اتوکار: classicus 2+1
09170770917

10 صندلی خالی

2,500,000 ریال

      تاریخ حرکت