قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهرکرد و تخفیف در ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس بی9

2 صندلی خالی

1,300,000 ریال

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
09172290320/مانیتوردار

6 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سؤالات متداول عسلویه شهرکرد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس عسلویه شهرکرد

      تاریخ حرکت