قیمت بلیط اتوبوس عسلویه شهرکرد

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

0 صندلی خالی

1,700,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

6 صندلی خالی

1,700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن تماس/09399599931

40 صندلی خالی

1,150,000 ریال

سؤالات متداول عسلویه شهرکرد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس عسلویه شهرکرد

      تاریخ حرکت