قیمت بلیط اتوبوس عسلویه شیراز

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شیراز

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر جم شیراز/مانیتوردار /09399599931

6 صندلی خالی

900,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مجهز به یو اس پی 09399599931

25 صندلی خالی

900,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شیراز

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

11 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت