قیمت بلیط اتوبوس فردوس تهران

شرکت مسافربری گیتی نورد فردوس

فردوس (خراسان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵نفره صندلی تخت شو
مسئول فروش محمد عجم09159349617حمید حجتی 09153347012

6 صندلی خالی

2,170,000 ریال

1,953,000 ریال
جهان گشت مهر فردوس

فردوس (خراسان ) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, شاهرود (سمنان ), سبزوار

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره صندلی تخت شو
تماس 09379725759

1 صندلی خالی

2,170,000 ریال

1,953,000 ریال

      تاریخ حرکت