قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آبادان و تخفیف در ترمینال فولادشهر

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
تلفن رزرو بلیط بلیط رفت و برگشت 09131677285

12 صندلی خالی

1,320,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال

9 صندلی خالی

1,310,000 ریال

عدل فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

21 صندلی خالی

1,320,000 ریال

سؤالات متداول فولادشهر آبادان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس فولادشهر آبادان

      تاریخ حرکت