قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر آبادان

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
اتوبوس درسا مانیتوردار .دارای مانیتور اختصاصی

15 صندلی خالی

1,700,000 ریال

پیک صبا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

شنبه

1400/07/24 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> آبادان درسا مانیتوردار مجهز به مانیتور اختصاصی

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار

6 صندلی خالی

1,705,000 ریال

      تاریخ حرکت