قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر تهران

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران غرب-آزادی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,070,000 ریال

ترابر بی تا فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,070,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:35

اتوکار: اتوبوس مارال

9 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت