قیمت بلیط اتوبوس فولادشهر تهران

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس مارال
تلفن رزروبیلیط رفت وبرگشت09130945991

5 صندلی خالی

1,080,000 ریال

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

13 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رویال سفر فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:50

اتوکار: اتوبوس مان vip
خطر کرونا را جدی بگیریم . ماسک بزنیم سالم بمانیم

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سؤالات متداول فولادشهر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس فولادشهر تهران

      تاریخ حرکت