قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال فولادشهر

تک سفر ایرانیان فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس vip

11 صندلی خالی

830,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس مارال

20 صندلی خالی

830,000 ریال

گیتی پیما فولادشهر

ترمینال فولادشهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار

9 صندلی خالی

830,000 ریال

      تاریخ حرکت