قیمت بلیط اتوبوس قدس رودسر

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان ), رودسر

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:00

اتوکار: اسكانيا مارال ۲۵ نفره

3 صندلی خالی

990,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان ), رودسر

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:00

اتوکار: اسكانيا مارال ۲۵ نفره

19 صندلی خالی

990,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لاهیجان (گیلان ), رودسر

شنبه

1400/07/24 ساعت 21:45

اتوکار: ولو بی ۹ وی آی پی

19 صندلی خالی

990,000 ریال

      تاریخ حرکت