قیمت بلیط اتوبوس قم بوشهر

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09100951830

6 صندلی خالی

2,000,000 ریال

پیک صبا قم

مرکزی قم -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو 09196668805راستگو

25 صندلی خالی

2,500,000 ریال

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> بوشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت