قیمت بلیط اتوبوس قوچان تهران

شماره یک قوچان (ایران پیما)

قوچان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مدیریت حیاتی 05147224994-09357513038

21 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شماره 15 ترابربیتا قوچان

قوچان -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تعاونی 15 مدیریت رهنما 09155810673

23 صندلی خالی

1,600,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان

قوچان -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن شرکت 05147222423 و 09154751493 زارعی

17 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت