قیمت بلیط اتوبوس ماهشهر تهران

مارال سير ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس باشارژراختصاصیvip بی9 تخت شو

0 صندلی خالی

2,170,000 ریال

عدل ماهشهر

پایانه ماهشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس بی9_همراه با شارژر اختصاصی

7 صندلی خالی

2,170,000 ریال

شرکت ترابر بی تا نمایندگی ماهشهر

ماهشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان ), اندیمشک

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:30

اتوکار: مارال vip تخت شو- مجهز به شارژر اختصاصي
09165240337

9 صندلی خالی

2,170,000 ریال

      تاریخ حرکت