قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مبارکه

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

5 صندلی خالی

825,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوV.I.P

5 صندلی خالی

825,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

12 صندلی خالی

825,000 ریال

سؤالات متداول مبارکه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مبارکه تهران

      تاریخ حرکت