قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مبارکه

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوVIP

25 صندلی خالی

825,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتخت شوVIP

25 صندلی خالی

825,000 ریال

همسفر چابکسواران مبارکه

مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), پایانه بیهقی(تهران)

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 23:00

اتوکار: مارال V.I.P (با مانیتور شخصی)
پایانه مسافربری مبارکه(سجادیه)

16 صندلی خالی

825,000 ریال

      تاریخ حرکت