قیمت بلیط اتوبوس مراغه تهران

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

8 صندلی خالی

1,180,000 ریال

میهن نورآریا

مراغه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:45

اتوکار: MAN VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,180,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> قم

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

11 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت