قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
رزرو بلیط تعاونی هفت 06143227014

0 صندلی خالی

1,490,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارهمراه باشارژراختصاصی وشام

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

10 صندلی خالی

1,490,000 ریال

گیتی پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی - مانیتوردار
گیتی پیما مسجدسلیمان تلفن رزرو بلیط 43267077 - 061

5 صندلی خالی

1,490,000 ریال

      تاریخ حرکت