قیمت بلیط اتوبوس مسجدسلیمان تهران

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP

0 صندلی خالی

1,940,000 ریال

گیتی پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی - مانیتوردار
گیتی پیما مسجدسلیمان مدیریت :نظریان

0 صندلی خالی

1,940,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب وی ای پی صندلی تخت شو25نفره شارژر اختصاصی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وی ا پی صندلی تخت شو 25نفره شارژر اختصاصی

1 صندلی خالی

1,940,000 ریال

      تاریخ حرکت