قیمت بلیط اتوبوس مسجدسلیمان تهران

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
رزرو بلیط تعاونی هفت 06143227014

0 صندلی خالی

1,940,000 ریال

گیتی پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی - مانیتوردار
گیتی پیما مسجدسلیمان تلفن رزرو بلیط 43267077 - 061

5 صندلی خالی

1,940,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتور پشت صندلی شارژر اختصاصی 25نفره

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وی ا پی صندلی تخت شو 25نفره شارژر اختصاصی
رزرو بلیط تعاونی هفت 06143227014

14 صندلی خالی

1,940,000 ریال

سؤالات متداول مسجدسلیمان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مسجدسلیمان تهران

      تاریخ حرکت