قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مسجدسلیمان

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارهمراه باشارژراختصاصی وشام

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
زدن ماسک الزامی میباشد

14 صندلی خالی

1,490,000 ریال

گیتی پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی - مانیتوردار
گیتی پیما مسجدسلیمان تلفن رزرو بلیط 43267077 - 061

0 صندلی خالی

1,490,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب درسامانیتورداروی ای پی همراه باشام وشارژر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
09168532900-06143262394رزروبلیط

12 صندلی خالی

1,490,000 ریال

سؤالات متداول مسجدسلیمان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مسجدسلیمان تهران

      تاریخ حرکت