قیمت بلیط اتوبوس مشهد اردبیل

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:45

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3/ثانی09158836764

6 صندلی خالی

3,100,000 ریال

آرتا سبلان

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+1
09156152521-قنبری

11 صندلی خالی

2,900,000 ریال

      تاریخ حرکت