قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایرانشهر و تخفیف در ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
ایران پیما بلوچ 09153179236آقای صفایی

18 صندلی خالی

1,460,000 ریال

رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1
09158007042 مولایی

25 صندلی خالی

2,650,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
ایران پیما بلوچ 09153179236آقای صفایی

13 صندلی خالی

2,650,000 ریال

سؤالات متداول مشهد ایرانشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد ایرانشهر

      تاریخ حرکت