قیمت بلیط اتوبوس مشهد ایرانشهر

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
ایران پیما بلوچ/آقای صفایی09153179236

13 صندلی خالی

1,460,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

مشهد (خراسان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

زاهدان, ایرانشهر

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:45

اتوکار: وی ای پی (۲۵نفره)
تنها 09153139112

0 صندلی خالی

2,650,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 13:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
ایران پیما بلوچ/آقای صفایی09153179236

5 صندلی خالی

2,650,000 ریال

      تاریخ حرکت