قیمت بلیط اتوبوس مشهد بابل

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بابل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:00

اتوکار: Volvo B7R TIP1 2+2
جایگاه3/اقای سلیمانی09151007757

0 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بابل

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: Benz O500 2+1
جایگاه3/سلیمانی09151007757

15 صندلی خالی

1,560,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:00

اتوکار: Benz SC457 2+2
جایگاه3/اقای سلیمانی09151007757

19 صندلی خالی

900,000 ریال

سؤالات متداول مشهد بابل

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد بابل

      تاریخ حرکت