قیمت بلیط اتوبوس مشهد برداسکن

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

14 صندلی خالی

290,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

290,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

290,000 ریال

سؤالات متداول مشهد برداسکن

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد برداسکن

      تاریخ حرکت