قیمت بلیط اتوبوس مشهد برداسکن

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2
09155010994-نظری

25 صندلی خالی

290,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2
09155010994-نظری

25 صندلی خالی

290,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:15

اتوکار: classicus 2+2
09155010994-نظری

25 صندلی خالی

290,000 ریال

      تاریخ حرکت