قیمت بلیط اتوبوس مشهد تهران

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

مشهد (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:30

اتوکار: وی ای پی (۲۵نفره)

7 صندلی خالی

1,850,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
قنبری09038771077

13 صندلی خالی

1,850,000 ریال

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

مشهد (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:20

اتوکار: وی ای پی (۲۵نفره)
حسامی 09155020509

3 صندلی خالی

1,850,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:15

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، جایگاه 3 قهرمانی 09153049630

5 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت