قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رفسنجان و تخفیف در ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه2/خدیر09380750815/سید09153087524

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-خدیر09156480959

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رفسنجان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، حیدری*09151180915

12 صندلی خالی

1,750,000 ریال

سؤالات متداول مشهد رفسنجان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد رفسنجان

      تاریخ حرکت