قیمت بلیط اتوبوس مشهد سرایان

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2 / مانیتوردار /
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مومن09159140308

14 صندلی خالی

430,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
مومن09159140308

12 صندلی خالی

430,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 15:01

اتوکار: classicus 2+1
مومن 09159140308 جایگاه 6

8 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت