قیمت بلیط اتوبوس مشهد سرایان

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2
مومن 09159140308 مومن 09159140308 جایگاه 6

14 صندلی خالی

430,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
مومن 09159140308 جایگاه 6

25 صندلی خالی

430,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2
مومن 09159140308 جایگاه 6

19 صندلی خالی

430,000 ریال

سؤالات متداول مشهد سرایان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد سرایان

      تاریخ حرکت