قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس طبس و تخفیف در ترمینال مشهد

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> طبس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 20:00

اتوکار: Scania 2+2
صفرزاده 09159921090/ازمسیردیهوک

22 صندلی خالی

590,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> طبس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral 2+2
( آریاسفرتعاونی11 )

22 صندلی خالی

590,000 ریال

سؤالات متداول مشهد طبس

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد طبس

      تاریخ حرکت