قیمت بلیط اتوبوس مشهد قم

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، رحیمیان 09159123959

0 صندلی خالی

2,180,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، جایگاه 4 صفری 09158300025

1 صندلی خالی

2,180,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14 صندلی خالی

2,180,000 ریال

      تاریخ حرکت