قیمت بلیط اتوبوس مشهد چابهار

شرکت شماره هشت لوان نور مشهد

مشهد (خراسان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, زاهدان

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:45

اتوکار: وی ای پی (۲۵نفره)
تنها 09153139112

1 صندلی خالی

3,190,000 ریال

پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3*-مرادی09371034606

25 صندلی خالی

3,190,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 12:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
متصدی:آقای تنها09153139112

10 صندلی خالی

3,190,000 ریال

      تاریخ حرکت