قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گناباد و تخفیف در ترمینال مشهد

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 07:15

اتوکار: classicus 2+2

12 صندلی خالی

340,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 08:15

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

340,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+2

17 صندلی خالی

340,000 ریال

سؤالات متداول مشهد گناباد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس مشهد گناباد

      تاریخ حرکت